Nära 500 deltagare från 40 länder deltog i konferensen vars fokus var att presentera det nya partnerskapet Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT) som JPI Urban Europe arbetar på tillsammans med Europeiska kommissionen.

Deltagare lyssnade på paneldiskussioner med representanter från bland annat städer, regioner, EU Green Deal och Leipzigstadgan och deltog i interaktiva sessioner kring partnerskapets tre pelare: Positive energy districts and neighbourhoods, the 15 minutes City och Downsizing District Doughnuts med målet att etablera uppkommande utmaningar och prioriteringar.

Både under och efter konferensen uppmuntrades även deltagare att bidra med sina kommentarer och rekommendationer till en digital anteckningstavla (Concept Board) som fortfarande är öppen - besök den för att få en bättre förståelse vad varje pelare representerar och låt oss veta vad du tycker med ett inlägg (eller flera!). Du hittar konferensens Concept Board här.

Programmet erbjöd flera intressanta sessioner, exempelvis introducerade Patrick Child, Deputy Director-General for Research and Innovation DG RTD, Europeiska kommissionen, EUs kommande planer kring forskningsprogram. Dagen avslutades med ett inspirerande tal från Greg Clark, Global Advisor on Future Cities som pratade om styrkan hos europeiska städer kontra amerikanska och asiatiska.

Ta del av alla sessioner och presentationer från dagen.

Uppdaterad den