När: Onsdagen den 27 januari 2021 kl. 13.00-14.30
Hur: Webbinarium via Zoom. Länk skickas ut till alla anmälda dagen före webbinariet. Webbinariet kommer att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand.

Program

Moderator: Anita Aspegren, VD IQ Samhällsbyggnad

Framtidens forsknings- och innovationspolitik

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, presenterar regeringens nya forsknings- och innovationsproposition.

Vad tycker forskningsfinansiärerna?

I vår panel finns Ingrid Petersson, GD Formas, Robert Andrén, GD Energimyndigheten och Maria Johansson, enhetschef Samhällsutveckling Vinnova, som kommenterar propositionen och berättar om vilka satsningar de planerar framöver.

Vad tycker sektorn?

IQ Samhällsbyggnad var en av många organisationer som lämnade inspel till regeringen inför forsknings- och innovationspropositionen. Olle Samuelson, FoI-strateg IQ Samhällsbyggnad, kommenterar propositionen i ljuset av sektorns gemensamma inspel.

I ett samtal låter vi representanter från olika delar av sektorn ge sin syn på vilka satsningar som är mest relevanta och hur de rimmar med de riktningar som pekas ut i propositionen. I panelen finns Niklas Sörensen, VD Ramboll Sverige, Johan Silfwerbrand, professor KTH och styrelseledamot i Sveriges Bygguniversitet, Kristina Pettersson Post, Regionchef Göteborg, Vasakronan och Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke i Sverige.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här!

Uppdaterad den