Coronapandemin har satt strålkastaren på och aktualiserat en rad utmaningar kopplade till vår beredskap inför, och förmåga att hantera, samhällsövergripande kriser till följd av exempelvis pandemier, krig/geopolitiska konflikter, naturkatastrofer, finanskriser, cyberattacker, vatten-, energi-, råvaru-, komponents- och kompetensbrist.

Kunskap, innovationsförmåga och högteknologisk industri kan bidra till en mer hållbar tillväxt, och därför är den forskning som bedrivs på högskolor och universitet viktig. Lika viktigt är att den akademiska forskningen omsätts till faktisk nytta: samspelet mellan forskning och näringsliv kan växla upp innovationstakten för att möta framtidens komplexa utmaningar och skapa nya möjligheter till hållbar konkurrenskraft.

Genom 100-listan 2021 vill IVA uppmärksamma och bidra till nyttiggörandet av forskning som ur olika perspektiv kan bidra till att möta komplexa utmaningar kopplade till såväl krishantering och återuppbyggnad efter kriser, som förebyggande och beredskap inför kommande kriser. Med sikte på ett långsiktigt hållbart och fortsatt konkurrenskraftigt Sverige.

Tillämpningsområden

Forskningen ska vara tillämpbar inom något av områdena:

 • Smart industri
 • Cirkulär ekonomi
 • Samhälle och välfärd
 • Infrastruktur
 • Affärsmodeller
 • Gröna näringar

Vem kan ansöka ?

100-listan är öppen för forskare och forskarteam, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som söker kontakt med näringslivet och det omgivande samhället för samverkan kring fortsatt utveckling, tillämpning och nyttiggörande av sin forskning.

Forskaren ska ha en drivkraft att vilja utveckla sin forskning genom exempelvis affärsutveckling, och kunna ge en fördjupad beskrivning av forskningen och målet med den. Hög vetenskaplig kvalitet är en grundförutsättning, liksom att forskningen har uppnått ett stadie där den går att presentera och synliggöra offentligt och kan omsättas i närtid.

Urvalsprocessen utgår från fem kriterier:

 1. Potential
 2. Kapacitet
 3. Aktualitet
 4. Originalitet
 5. Hållbarhet

Ansökan till IVAs 100-lista 2021 är öppen till och med den 22 mars.

Läs mer och nominera via IVA:s webbplats

Uppdaterad den