I tematidningen delar spännande branschpersoner med sig av erfarenheter, kloka insikter och handfasta råd som hjälper dig förbättra dina projekt. Alla brinner de för en effektivare och mer hållbar byggsektor. Byggherrarna har medverkat till framtagning av de verktyg och metoder du behöver i ditt eget förbättringsarbete. Läs och låt dig inspireras av Boverkets generaldirektör, forskare, projektchefer, projektledare och många andra.

Lägg begreppet projektkvalitet på minnet. För det kommer att få stor betydelse för branschen. Det måste få stor betydelse. Begreppet syftar på kvaliteten på hur projekt fungerar. Det rymmer både hållbarhet, säkerhet och lönsamhet.

Flera av de personer som är intervjuade i tidningen deltar i IQ Samhällsbyggnads temaarbetsgrupp Ledarskap. Citatet ovan kommer till exempel från Tommy Lenberg, vd Byggherrarna.

Samverkan är ingen tjänst man köper: Anna Kadefors, professor på KTH berättar om hur man får samverkan i byggprojekt att fungera. Och varför ekonomiska incitament inte alltid är den starkaste drivkraften.

Här kan du läsa e-tidningen.

Den tryckta bilagan följde med tidningen Byggvärlden den 10 mars 2021.

Uppdaterad den