Catharina Elmsäter-Svärd

- För många byggföretag genomsyrar digitaliseringen redan idag hela byggprocessen – från idé, planering, och beställning till genomförande, uppföljning och förvaltning. För andra har digitaliseringsresan bara börjat. Med den nya webbsidan vill vi hjälpa fler byggföretag att tänka stort och börja med små steg, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

På webbsidan ”Digitalisering av byggbranschen” samlas information om bland annat Strukton Rails mätvagn Hedwig som kartlägger underhållsbehovet hos spårväxlar med hjälp av laser och höghastighetsfilm, pulsklockan räddar liv på distans, digitalt system för granskning av bygghandlingar och en hel del annat.

Här kan du bland annat lyssna på ett samtal mellan Olle Samuelson, FoI-strateg på IQ Samhällsbyggnad och del av Smart Built Environments programledning, och Catharina Elmsäter-Svärd, om vad digitaliseringen egentligen innebär.

- Digitalisering är inte bara ett viktigt verktyg för Byggföretagens medlemsföretag i arbetet för ett hållbart samhällsbygge. Det är också en nyckel för att flytta fram positionerna inom andra områden. Förbättrade digitala processer och arbetsverktyg bidrar till en ökad säkerhet och sundare konkurrens. Det ökar också våra möjligheter att attrahera ny kompetens bland unga och karriärväxlare. En digitaliserad bransch är en modern och attraktiv bransch, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

För att flytta fram byggsektorns digitala positioner genomför Byggföretagen en rad aktiviteter under 2021. Utöver att sprida kunskap om digitaliseringens på den nya webbsidan initieras bland annat rapporter och fallstudier om hur bygg- och anläggningsföretag kan dra nytta av olika digitaliseringslösningar. Byggföretagen kommer också att samverka med olika aktörer inom det digitala området, och lyfta fram digitaliseringens möjligheter i samtal med medlemsföretag, myndigheter, politiker och opinionsbildare. Byggföretagen är även en av parterna bakom webbinarieserien Nordic ConTech Talks, tillsammans med Smart Bilt Environment med flera.

Här är den nya webbsidan ”Digitalisering i byggbranschen”

Uppdaterad den