I fredags träffade företrädare från samhällsbyggnadssektorn finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund för att diskutera ett högt och hållbart bostadsbyggande. Företrädarna lyfte att de vill se ett helhetsgrepp vad gäller politiska åtgärder för sektorn.

Debattartikeln avslutas med en uppmaning: "Samhällbyggnadssektorns betydelse för klimatomställningen är stor. Vi har utformat kraftfulla färdplaner för att nå klimatmålen. Nu vill vi se en tydlig politisk handlingsplan, ett samhällbyggnadskliv likt den som regeringen tagit fram för industrin. Vi vill se ett helhetsgrepp för finansiering av nyproducerade bostäder, energieffektivisering och renovering av befintligt bestånd, digitalisering och kompetensförsörjning. Det är dags för ett samhällbyggnadskliv nu!"

Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälles webbplats

Undertecknade debattartikeln gjorde:

Anders Robertsson, vd, Maskinentreprenörerna
Anna Ryberg Ågren, tillträdande vd, Byggmaterialindustrierna
Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Byggföretagen
David Johnsson, vd, Trä- och möbelföretagen
Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen
Johan Lindström, vd, Plåt & ventföretagen
Magnus Höij, förbundsdirektör, Innovationsföretagen
Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong
Mårten Sohlman, vd, Sveriges Bergmaterialindustri
Ola Månsson, vd, Installatörsföretagen
Pontus Sjöstrand, vd, Måleriföretagen

Uppdaterad den