Konferensen lyfter utmaningar och lösningar inom hela samhällsbyggnadsprocessen, från planering till byggnation och förvaltning. Träffa hållbarhetsexperter, knyt nya affärskontakter och inspireras av föreläsningar skräddarsydda efter framtidens utmaningar och möjligheter. Konferensen arrangeras av Stockholms stad och Sweden Green Building Council.

Program

Årets program blandar spännande inspirationstalare och panelsamtal om aktuella ämnen i plenum med fördjupande och inspirerande sessioner i fyra temaspår. Programmet kommer uppdateras och fyllas på löpande.

Framtidens inkluderande stad skapas idag

Hållbar stadsutveckling idag och i framtiden. Under fyra sessioner tittar vi närmare på vad som redan görs idag för att skapa framtidens inkluderande och resilienta stad, och vad som mer behöver göras. Sessionerna undersöker även hur förändrade förutsättningar, behov och krav i samhället skapar nya möjligheter och användningsområden för både kommande och befintlig bebyggelse.

Samverkan och Innovation

Hur kan innovation, samverkan och AI accelerera arbetet med hållbar samhällsutveckling? I sessionerna lyfts initiativ, exempel och möjligheter som visar på innovationens, samverkans och AI:s möjligheter. Vi kommer att kika närmare på hur dessa kan hjälpa till att öka takten för en hållbar stadsutveckling i samklang med nationella och internationella målsättningar inom miljöområdet.

Ekonomiskt värde och hållbarhet

Den finansiella verkligheten förändras för fastighetsmarknaden. Kan vi bygga, äga och förvalta fastigheter utan ett gediget hållbarhetsarbete? I ett antal sessioner lyfter vi flera aspekter om hur incitament och påtryckning från finansiella håll är under förändring och hur det påverkar samhällsbyggnadsbranschen – från EU-taxonomin och hållbarhet som en finansiell riskminimering, till nya cirkulära affärsmodeller.

Klimatsmarta och hållbara byggnader

Vi behöver bygga klimatsmarta byggnader och komma med innovativa lösningar för en hållbar framtid. Samtidigt som det krävs behöver vi dessutom ta hand om det befintliga beståndet på ett hållbart sätt. Hur ska det genomföras och vilka kompetenser behövs? Under fyra sessioner delar vi med oss av inspirerande lösningar, praktiska erfarenheter och nya perspektiv kring hur nya och befintliga byggnader kan byggas, renoveras och förvaltas på ett ännu mer hållbart sätt.

Läs mer på konferensens webbplats

Uppdaterad den