Talare den 5 oktober

Moderator: Camilla Byström, programchef InfraSweden2030

Bygg kompetens – Resiliens för en värld i förändring

Under det förta mötet i serien "Bygg kompetens" lyfter vi tre projekt som arbetar med motståndskraft, eller resiliens, i den byggda miljön. Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar, motstå störningar och att återhämta sig. Här tar du del av projektens svar på några svåra frågor, får inspiration och ser hur du kan utveckla din egen verksamhet för att klara av ett allt oberäkneligare klimat.

"Jag hoppas att vi kan bli bättre på att bygga med naturen och inte mot den"

Niklas Blomqvist arbetar som vattenspecialist på NCC. Han är en av projektledarna för projektet ”Bygg översvämningsanpassat”, ett projekt som har genomförts med bidrag av SBUF. Han är en av talarna den 5 oktober när vi talar om ”Resiliens för en värld i förändring”.

Hej Niklas, vilket är det mest överraskande resultatet som projektet har kommit fram till?

– Jag slås av den stora mängd kunskap som finns att hämta internationellt inom området, och hur lite av den som tillämpas i Sverige.

Porträtt av Niklas i en skog
Niklas Blomqvist, vattenspecialist, NCC

Hur hoppas du att era resultat kommer till nytta i samhällsbyggnadssektorn?
– Översvämningsanpassat byggande är komplext och ett eget arbetsfält. Idag upplever jag att det sker mycket hemslöjd och att man missar avgörande tekniska aspekter.

– Jag hoppas att rapporten bidrar att branschen får upp ögonen för komplexiteten och att man får nytta av vår sammanställning av internationell kunskap och referenser.

Hur tror, eller hoppas du, att framtidens samhällsbyggande ser ut?
– Jag hoppas att vi kan bli bättre på att bygga med naturen och inte mot den, där finns stora vinster att göra ur både risk och hållbarhetsperspektiv.

– Vi behöver få in mer teknisk kompetens tidigt i planprocessen för att säkra att de fysiska planeringsförutsättningarna finns med när genomförbarhet värderas
Detta kräver ofta mer detaljerade studier i tidiga skeden vilket är tvärsemot hur vi normalt arbetar idag.

– Utan ett bra planeringsunderlag riskerar man missa väsentliga kostnader och landar i problematik som är svår att hantera på ett bra sätt – det blir ofta dyrt och dåligt.

Anmäl dig till webbinariet

Bygg kompetens – vi utvecklar en hållbar samhällsbyggnadssektor

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Smart Built Environment och InfraSweden2030 satsar tillsammans på att sprida resultat för att öka kompetensen i sektorn. Det görs som en serie webbinarier för dig som vill utveckla ditt, och din organisations, sätt att arbeta. Det är kostnadsfritt att delta och du får gärna bjuda in dina kollegor. Vi spelar in alla tillfällen och du kan se våra webbinarium som film i efterhand.

Uppdaterad den