Samhällsbyggandets Regelforum är sektorns gemensamma plattform där vi tillsammans utvecklar befintliga och nya regelverk som möjliggör ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande till nytta för sektorns slutkunder samtidigt som övergripande samhällskrav med säkerhet uppfylls. Under våren har arbetsformer och inriktning för Samhällsbyggandets Regelforum, som samordnas av IQ Samhällsbyggnad, arbetats fram.

Under webbinariet får du veta mer om Samhällsbyggandets Regelforum – syfte, mål och arbetssätt. Dessutom diskuterar vi hur goda idéer och erfarenheter kan fångas upp och bidra till sektorns gemensamma arbete kring frågor som kommer att få stor betydelse för sektorns aktörer de närmaste åren.

Program

Välkommen
Lars Redtzer, chef för branschutveckling på Byggföretagen och ordförande för Samhällsbyggandets Regelforum

Boverkets nya regelmodell – hur ökar det möjligheterna till ett innovativt byggande?
Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket

Regeringens förväntningar på sektorns engagemang
Elin Olsson, statssekreterare hos jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi

Ny roll för sektorn med chans att påverka
Michael Strömgren, Public Affairs Manager Briab

Samhällsbyggandets Regelforum – den gemensamma plattformen för brett engagemang
Mårten Lindström, projektledare Samhällsbyggandets Regelforum

Elbranschen – allmänt accepterade standarder har ersatt detaljerade myndighetsföreskrifter
Thomas Korssell, vd Svensk Elstandard

Frågor och diskussion

Sammanfattning, avrundning och vägen framåt
Lars Redtzer och Mårten Lindström

Anmälan

Webbinariet sker via Zoom och du får en länk när du anmäler dig. Anmäl dig här.

Uppdaterad den