Nästa generations innovationsprogram ska enligt regeringsuppdraget ha en tydlig riktning mot hållbar omställning inom strategiskt viktiga områden för Sverige. Programmen ska även bidra till ökad kunskap och strategiska satsningar för stärkt internationell samverkan både inom EU och globalt.

– Jag är oerhört glad över att Vinnova tillsammans med Formas och Energimyndigheten nu får det viktiga uppdraget att utforma framtidens strategiska innovationsprogram. Tillsammans kan vi forma program som driver på hållbar omställning, säger Darja Isaksson, Vinnova.

Uppdraget till myndigheterna utgår från regeringens forsknings- och innovationsproposition. Här anges bland annat att programmen ska adressera områden med bred samhällsrelevans utifrån hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Nuvarande strategiska innovationsprogram är framgångsrika

Det finns erfarenheter och lärdomar att dra från arbetet med de nuvarande 17 strategiska innovationsprogrammen som kommer att vara värdefulla i arbetet. Utvärderingar visar att de aktörsdrivna programmen bidrar till betydande kraftsamling inom sina områden, fler aktörer från olika delar av samhället samverkar och nya innovationer och processer uppstår i programmens spår. Även nuvarande strategiska innovationsprogram finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Pressmeddelande: Energimyndigheten, Formas och Vinnova i samverkan för en mer hållbar framtid - Regeringen.se

Läs mer om nuvarande strategiska innovationsprogram.

Texten är hämtad från www.vinnova.se

Uppdaterad den