Torsdagen den 25 november skapar vi en samlingsplats för erfarenhetsutbyte kring innovationsledning i kommuner, med fokus på attraktiva livsmiljöer och hållbart samhällsbyggande. Välkommen att utveckla din kapacitet och dela erfarenheter med andra. Vi ser helst att du medverkar på plats för att tillgodogöra dig eftermiddagen på bästa sätt - och såklart för att vi ser fram emot att träffa dig! Men du har också möjlighet att medverka digitalt via Zoom.

För vem?

Eftermiddagen vänder sig till IQ Samhällsbyggnads kommunmedlemmar, deltagarna i det tidigare innovationsledningsinitiativet, och alla andra kommuner med intresse för innovation och attraktiva livsmiljöer.

Läs mer och anmäl dig

Program

Återträff Innovationsledning

I anslutning till eventet (kl 16.15-17.00) hålls en digital återträff för deltagare i det tidigare innovationsledningsinitiativet

14.00 Välkommen!
Anita Aspegren, Katarina Schylberg och Caroline Wrangsten, IQ Samhällsbyggnad

14.10 Gästföreläsare: Caroline Wigren-Kristoferson, professor i Urbana studier vid Malmö universitet, delar med sig av insikter från sin tid som in-houseforskare i Helsingborgs stad.

14.50 Panelsamtal och öppen diskussion med deltagare

  • Max Larcombe,Tf Teamchef, Design och Innovation, Helsingborgs stad
  • Ulrika K Jansson, Kommundirektör Enköpings kommun
  • Viktoria Brandel, Kreativ projektledare Västerås stad
  • Erica Eneqvist, Projektledare RISE
  • Karin Hovlin, Partner och senior konsult Governo

15.30 Mingel med dryck och tilltugg

Uppdaterad den