New European Bauhaus är ett initiativ som gör det möjligt att tänka helt nytt kring vad samhället ska vara och vem som ska forma det. Det är ett kreativt och tvärdisciplinärt initiativ som ska skapa en mötesplats där framtida sätt att leva ska formges, i skärningspunkten mellan konst, kultur, social inkludering, vetenskap och teknik. Nu sker storskaliga gröna industriella investeringar i Norrbotten och Västerbotten. Vad innebär detta för människorna, platserna och kulturen? Vilken berättelse kan denna omställning generera?

Uppgiften

Kiruna, Gällivare, Bodens, Luleå, Skellefteå och Umeå kommun bjuder, tillsammans med Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, in till idéskisser med utgångspunkt i dessa sex kommuners unika förutsättningar och processer. Idéskisserna ska generera framtidsscenarion och visioner som kan stötta kommunerna i utvecklingen av livsmiljöer som är vackra och resilienta, attraktiva och fossilfria, nytänkande och inkluderande.

För att lyckas med detta behöver många jobba tillsammans, vi behöver tänka nytt och banbrytande och samtidigt konkret. Idéskisserna är ett sätt att samla kreativa och multidisciplinära team för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle ur alla perspektiv.

Vem kan söka?

Vi söker kreativa, nytänkande och tvärsektoriella team med konstnärliga höjd för att ge inspel till utvecklingen av vårt samhälle. Vi vill gärna ha in nya idéer och perspektiv, unga talanger som kommer vara med och forma morgondagens livsmiljöer. I teamen kan exempelvis designers, arkitekter, ingenjörer, kreatörer, forskare och studenter från olika discipliner ingå. Varje team ska bestå av 5-8 personer.

Varje projektteam har möjlighet att söka bidrag om totalt 300 000 kronor. Sista dag för att skicka in din intresseanmälan är den 1 december.

ArkDes hanterar utlysningen och på deras webbplats finns mer information om utlysningen.

Uppdaterad den