Sektorn samverkar kring nya byggregler

Samhällsbyggandets Regelforum är sektorns initiativ för ett ökat aktörsansvar för att utveckla befintliga och nya regelverk som möjliggör ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande med helhetssyn, hållbarhet och långsiktighet som ledstjärnor. Läs mer om arbetet i Regelforum och hur du kan engagera dig!

- Det blir enklare och tydligare med ett och samma datum för införandet och vi slipper olika regelsystem för de olika tekniska egenskapskraven under en övergångstid säger Yvonne Svensson, rättschef på Boverket.

Tidplanen för projektet som av Boverket kallas ”Möjligheternas byggregler” var tidigare uppdelad i två block. Nu samordnas dessa till ett och de nya författningarna beräknas träda i kraft 1 juli 2024. Samma datum som sedan innan var planerat för det tidigare block 2.

- De aktiviteter och initiativ som har startats i samhällsbyggnadssektorn kommer att kunna etablera arbetsformer och forum för att ta hand om sin del av arbetet. Samordningen i stort blir helt enkelt bättre, kommenterar Agnes Jensen-Carlén, övergripande projektledare för Boverkets arbete med uppdraget.

Beslutet att sammanföra blocken gör också att standardiseringsorganen hinner längre i arbetet med att ta fram nya/förändrade standarder som kan bli verktyg för verifiering när de allmänna råden tas bort.

- Detta underlättar våra dialoger om hur de nya reglerna ska formuleras. Pågående utredningar och arbeten inom andra närliggande områden, framför allt inom bygg- och tillsynsprocessen, hinner också komma en bit längre innan nya byggregler träder i kraft, avslutar Agnes Jensen-Carlén.

Texten är hämtad från Boverkets webbplats.

Uppdaterad den