Varje år publicerar EU-kommissionen rankningen Digital Economy and Society Index (DESI). I år rankas EU-ländernas digitalisering efter fyra områden: humankapital, uppkoppling, integration av digital teknik inom näringslivet och digitala offentliga tjänster. På en övergripande nivå hamnar Sverige på plats tre över EU:s mest digitaliserade länder.

Sverige ligger vidare på plats två inom området humankapital tack vare en hög digital kompetens bland befolkningen och en god tillgång till specialister inom informations- och kommunikationsteknik.

En nyhet för i år är även att Sverige har klättrat på rankningen gällande digitaliseringen av offentliga tjänster, från plats tio år 2020 till plats fem i år. Satsningar på ökad tillgång till öppen data, som bland annat kan främja användningen av artificiell intelligens inom välfärden, lyfts som en viktig anledning till detta.

Sverige rankas också högt inom området uppkoppling då exempelvis andelen som har tillgång till snabbt bredband ligger långt över EU-snittet.

Uppdaterad den