I utlysningen Innovationsidén kan små och medelstora företag och kommuner söka finansiering för att arbeta vidare med idéer som handlar om digitalisering av samhällsbyggandet. Även större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten. Den som vill vässa sin idé inför ansökan kan få hjälp av erfarna coacher.
Innovationsidén våren 2022

Utlysningen är öppen den 3 februari till den 29 mars 22, kl. 14.00.

Läs också mer på Formas webbplats!

I utlysningen kan man söka maximalt 300 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år. Mer information och den fullständiga utlysningstexten finns på Formas webbplats.

Få coachning inför ansökan

För den som vill vässa sin idé inför ansökan erbjuder Smart Built Environment coachningsstöd. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idén inför ansökan till Formas. Att använda coachningsstödet är en möjlighet, men inte ett krav, för att få lämna in ansökan till Innovationsidén. Du anmäler dig för coachning via ett webbformulär.
Från Smart Built Environment leds coachningsprojektet av Mårten Lindström och Anna Land. Kontakta gärna dem om du har frågor eller vill ha coachning. Du når dem via e-post coach@smartbuilt.se.

Film från utlysningswebbinarium om Innovationsidén, våren 2022

Uppdaterad den