Mårten Lindström, projektledare

Efter flera år av utredningar arbetar Boverket nu med projektet Möjligheternas byggregler, där planen är att dagens bygg- och konstruktionsregler ska ersättas av nya föreskrifter från halvårsskiftet 2024.

Vill du veta mer?

Har du frågor? Kontakta Mårten Lindström, projektledare för Samhällsbyggandets Regelforum.

Åtta stora branschorganisationer har gemensamt tagit initiativ till Samhällsbyggandets Regelforum, som svarar för att koordinera sektorns engagemang, i nära samarbete med Boverket och berörda organisationer inom standardisering och branschregler.

Vid en digital konferens onsdag 1 juni presenteras tankarna bakom förändringen och det pågående och planerade arbetet.

Läs mer om programmet och anmäl dig här!

Uppdaterad den