IQ Samhällsbyggnad i Almedalen

IQ Samhällsbyggnad var på plats under Almedalsveckan i Visby för att nätverka, debattera och diskutera viktiga frågor kring bland annat utveckling, forskning, innovation, hållbarhet och kompetensbrist inom samhällsbyggandet. I år arrangerade IQ Samhällsbyggnad ett seminarium och en expertlunch med rundabordssamtal.

Tomas Nord, Helena Bjarnegård, Anita Aspegren, Joachim Nordin, Kristina Sundin Jonsson och Olga Kordas.

På tisdagen den 5 juli lyfte vi frågeställningen Hur ställer vi om samhället till hållbara och attraktiva livsmiljöer för alla? under ett seminarium som vi arrangerade tillsammans med Viable Cities. Inför en fullsatt publik lyftes de satsningar som just nu pågår i Norr- och Västerbotten, där enorma investeringar på grön industri, teknik och infrastruktur ger ett stort behov av arbetskraft och attraktiva och hållbara miljöer. I seminariet medverkade tongivande företrädare från kommuner och industriföretag som tillsammans och på kort tid ska förverkliga visionerna för hållbara samhälls- och industrisatsningar i Norrbotten och Västerbotten. De medverkande var:

Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad
Olga Kordas, programchef Viable Cities/KTH
Helena Bjarnegård, Riksarkitekt Boverket
Kristina Sundin Jonsson kommundirektör Skellefteå kommun
Joachim Nordin, vd Skellefteå Kraft
Tomas Nord, biträdande processledare Smart Housing Småland
Per Grankvist, Chief Storyteller Viable Cities

Under torsdagen den 7 juli arrangerades en fullsatt expertlunch på Hållbarhetsarenan, Teaterskeppet, tillsammans med Sustainable Innovation och Viable Cities. Vid lunchen, som ägde rum under Almedalsveckans sista dag, pratade vi om vad vi tagit med oss från veckan kring hur städernas klimatomställning kan gå fortare. Fokus sattes särskilt på utveckling och samverkan inom klimatinitiativ och klimatkontrakt.

Expertlunch med rundabordssamtal på Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet i Almedalen

Deltagarna summerade Almedalsveckan med sina perspektiv. Med hjälp av expertspanare och deltagare fångade vi upp inspel från veckan som vi tar med oss hem för att förverkliga.

Spanare och bordsvärdar var:
Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation
Anita Aspegren, VD, IQ Samhällsbyggnad
Olga Kordas, Programchef, Viable Cities
Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket
Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd Stockholms stad
Malin Fijen Pacsay (MP), ordförande i klimat- och hållbarhetsnämnden Region Stockholm
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Viable Cities

Anita Aspegren i Studio Almedalen

Studio Almedalen. Annmarie Palm, Nacka Kommun, Fredrik Lindencrona, MindShift. Anita Aspegren IQ Samhällsbyggnad och samtalsledare Louise Andersson.

IQ Samhällsbyggnads vd, Anita Aspegren, medverkade under onsdagen i Studio Almedalen där hon samtalade om hur vi skapar livs- och boendemiljöer för olika behov. Deltog i samtalet gjorde även Fredrik Lindencrona, MindShift och Annmarie Palm, kundbemötandechef, Nacka kommun och samtalsledare var Louise Andersson. Anita lyfte bland annat vikten av samverkan och kraften i att samla flera aktörer för att åstadkomma förändring. Lyssna till samtalet som podcast här.


Vad tar vi med oss från Almedalen 2022?

För en organisation som IQ Samhällsbyggnad är Almedalsveckan ett viktigt forum, dels som en arena där vi kan lyfta och diskutera för oss viktiga frågor, dels som en mötesplats där vi träffar makthavare, medlemmar, potentiella medlemmar och samarbetspartners från sektorn och närliggande sektorer. Vi kommer tillbaka från Almedalen med ny kunskap, nya infallsvinklar, nya kontakter, fördjupade relationer, nya insikter och massor med goda idéer att fortsätta bygga vidare på. Vi fortsätter nu med arbetet att ta Sverige till en tätposition inom hållbar samhällsbyggnad.

Uppdaterad den