Välkommen att komma in med projektförslag till utlysningen "Digitalt samhällsbyggande i praktiken". Det är den 11 utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Utlysningen har en samlad finansiering på cirka 40 miljoner kronor + samfinansiering.

Projekten som beviljas ska bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande och det går att söka om två typer av projekt:

  • "Nya" forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt
  • Fortsättningsprojekt som nyttjar resultat och insikter från projekt i Smart Built Environment

Skicka in din ansökan senast 2 februari kl. 14.00.

Viktiga datum

Öppningsdatum: 2022-11-10 kl. 14:00

Sista ansökningsdatum: 2023-02-02 kl. 14:00

Beslutsdatum: 2023-05-18

Läs hela utlysningstexten på Formas webbplats.

Uppdaterad den