Byggbranschen har idag utmaningar i lågkonjunkturen, men är samtidigt en viktig del av lösningen för att häva krisen och stärka svensk konkurrenskraft. Sverige har goda förutsättningar att bli ledande på att exportera globalt efterfrågad kunskap och kunnande kring hållbart och klimatsmart samhällsbyggande, men då krävs utveckling av ekosystem för samverkan, innovation och kunskapsutveckling mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Därför har vi initierat, driver och stöttar en rad initiativ för att samla sektorn kring utmaningarna, fokusera på lösningarna och driva på hållbar utveckling. Här är tre exempel:

Den 31 oktober lägger vi sista handen vid vår skrivelse som svarar på regeringens inbjudan till IQ Samhällsbyggnad att lämna ett inspel inför arbetet med nästa års forskningsproposition där vi lyfter det strategiska i att prioritera forskning och innovation som utvecklar samhällsbyggandet. Tack för alla tankar och den kunskap ni medlemmar bidragit med i de seminarier, workshops och dialogmöten vi haft inför det här arbetet. Vi kommer givetvis också dela det här arbetet med våra medlemmar och sektorn i stort. Det finns mycket värdefulla tankar och förslag som vi kommer utgå från i IQ Samhällsbyggnads verksamhetsplanering framåt.

I år har vi för första gången även fått en officiell inbjudan från regeringen att lämna underlag till den kommande energiforskningspropositionen. Det är vi glada över och vi återkommer snart med mer information om detta arbete!

Jag tror inte att någon har missat att vi i år har jobbat med ett förslag på ett innovationsprogram inom ramen för den statliga utlysningen Impact innovation. I arbetet med Shift 2 Access tänker vi nytt och har gått ihop med Access Sweden för att hitta lösningarna för framtidens samhällsbyggande.

Nu närmar sig deadline för ansökningarna och vi håller verkligen tummarna för att Shift 2 Access ska kunna bli verklighet nästa år. Det här förslaget är framtaget i en ambitiös ”bottom up-process” där en unikt bred grupp aktörer har varit med och format programmet. Det har tydligt fokus på att öppna upp för nya tankesätt och arbetsmetoder som möjliggör en ökad resursmedvetenhet, cirkuläritet, fossilfrihet och tillgång till attraktiva livsmiljöer i samhällsbyggandet.

Ett annat initiativ som vi deltar i och som jag gärna vill lyfta är arbetet med att uppgradera färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn. Det är ytterligare ett exempel på när vi aktörer går samman och driver på för att nå klimatmålen. En del av lösningarna handlar om att implementera och skala upp tekniska lösningar, men även förändra befintliga strukturer och affärsmodeller.

Vår roll är att vara noden där alla goda initiativ möts och där vi kan se till att vi tillsammans stärker svenskt samhällsbyggande och når klimat- och hållbarhetsmålen. Du som medlem är viktig – genom oss är du med och driver på utvecklingen framåt!

Anita

PS! För dig som just nu driver utvecklingsprojekt i din egen organisation och känner att du stöter på hinder och utmaningar vill jag tipsa om att logga in på vårt nästa Digital Breakfast Talk. Då får du träffa Kajsa Hessel, vd på Svensk Byggtjänst och Petra Jenning som är arkitekt och innovationsledare på FOJAB, som kommer prata om hur kris kan ge kraft till förändring och även ge goda råd om hur man driver utvecklingsprojekt i oroliga tider. Anmäl dig här!