John Hultén och Emma Hult

- Det är så fantastiskt roligt – vi är väldigt stolta över vår ansökan! Tack alla ni över 100 aktörer som bidragit i arbetet och ställer er bakom programförslaget, säger IQ Samhällsbyggnads Emma Hult som leder projektet Shift2Access tillsammans med John Hultén Hultén som är verksamhetschef på K2.


Planering, design, konstruktion och anläggningsförvaltning av den byggda miljön och transporter och nya mobilitetslösningar. Allt detta utgör både en stor möjlighet och en stor utmaning i omställningen till en fossilfri, resurseffektiv och cirkulär framtid med inkluderande och attraktiva livsmiljöer. Shift2Access programidé bygger på att tänka nytt, göra annorlunda, prioritera och skynda på lösningarna på de här komplexa gemensamma utmaningarna.

Ett långt och ambitiöst arbete har äntligen landat i en färdig ansökan. Nu håller vi tummarna ända fram till februari 2024 och hoppas att Shift2Access blir verklighet och får leverera nya lösningar som gör verklig skillnad!

Läs mer om vårt projekt här!

Impact Innovation

Impact Innovation är Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. En strategisk och långsiktig kraftsamling där vi tillsammans löser globala samhällsutmaningar och ökar takten på omställningen till ett hållbart samhälle. Genom nya samarbeten och nya arbetssätt sker innovationer som skapar långsiktiga lösningar på globala samhällsutmaningar och stärker Sveriges globala konkurrenskraft.

Impact Innovation är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova, som bygger vidare på tidigare samarbete kring strategiska innovationsprogram. Nu med nya arbetssätt, nya samarbeten och ambitiösa och djärva mål med sikte på 2030.