Lars Redtzer på Byggföretagen, Susanne Nielsen Skovgaard på Trafikverket, Dag Måhlstrand på Tyréns.

De digitala arbetssätten tar fart och affärsmodellerna
måste hänga med

Dag Måhlstrand, Chief Innovation Officer, Head of NEXT, Tyréns

De innovativa datadrivna idéerna och arbetssätten kommer ta ökad plats i samhällsbyggandet kommande år. Det handlar om att ta projektresultat från de olika strategiska innovationsprogrammen, som idag ofta innefattar digitala lösningar, ut i till verkligheten och projekten. Det är inte längre bara ny kunskap i medarbetare som är resultat från dessa FOI-satsningar - utan även digitala verktyg och lösningar. Smarta klimatverktyg, scenarioverktyg, datadriven design, beslutsstödsverktyg och datadrivna analysverktyg för olika verksamheter.

Jag tror att vi kommer få se nya tjänsteerbjudanden till sektorn som kombinerar digital teknik med klassisk konsultkunskap. Den digitala tekniken adresserar primärt de större hållbarhetsutmaningar vi har inom tex. återbruk, resurshushållning, minskad klimatpåverkan men också i form av ökad attraktivitet och inkludering i stadsplaneringen.

”Utan en hållbar affärsmodell för alla partners i sektorn kommer vi inte kunna se nyttan av innovationerna mer än i några piloter.”

Klimatfrågan och resurshushållning kommer vara primära huvudfrågor för sektorn framöver. Men för att komma åt dem och få hävstång och snabb påverkan från projektresultat och idéer som finns och utvecklas måste affärsmodellfrågor ha högt fokus redan tidigt i utvecklingen. Det handlar om att i ökad omfattning se affären som ett medel att skapa stor påverkan från innovation. Utan en hållbar affärsmodell för alla partners i sektorn kommer vi inte kunna se nyttan av innovationerna mer än i några piloter.

Drönare och helt nya mindre fordon används mer – regelverken behöver utvecklas

Susanne Nielsen Skovgaard, chef strategisk utveckling Trafikverket

Under 2023 tror jag att drönare kommer ta ett tydligt kliv framåt. Vi kommer att få se allt fler lösningar för att paketdistribution, såväl i städer som på landsbygden. Det är därför viktigt att utveckla regelverken för den här typen av lufttransporter. Vidare tror jag att i spåren av höga energi- och bränslepriser så blir 2023 mikromobilitetens år. Fler kommer att använda eldrivna cyklar, lastcyklar och elmopeder. Kanske får vi också se en introduktion av helt nya mindre fordon. Jag tror även att mål för klimatkrav i upphandlingar, som driver innovation och elektrifiering av entreprenadmaskiner, kommer ge avtryck.

Susanne tipsar: läs mer om vilka områden Trafikverket ser som extra prioriterade. Vår Forsknings- och Innovationsplan publiceras här under januari.

Framåt förblir forskning och innovation som bidrar till klimatmålen ett mycket prioriterat område. Personligen tycker jag det till exempel är spännande och intressant med de pågående satsningar som gäller elflyg och material som binder koldioxid.


Nu tar vi klivet att leverera strukturerad klimatdata om byggandet

Lars Redtzer, chef branschutveckling Byggföretagen

Under 2023 kommer vi ta kliv inom klimatdeklarationsområdet, vi kommer strukturera data och ha möjlighet att sömlöst kunna leverera data genom hela samhällsbyggnadsområdet från ax till limpa. Detta kommer även leda till att vi kommer finna standarder kring hur data levereras som också kommer ha betydelse för andra områden inom sektorn och knäcka koden för hur vi kan växla upp digitaliseringen inom bygg- och anläggningsbranschen.

Framåt inom området forskning och innovation ser jag att vi har allra störst behov av att systematisera ”nyttiggörandet” av kunskapen som finns eller tagits fram i tidigare forsknings- och utvecklingsprojekt. Det behöver vi göra för att kunna möta de utmaningar vi har inom samhällsbyggnadsområdet och som ska leda till ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Tyréns, Trafikverket och Byggföretagen är medlemmar i IQ Samhällsbyggnad.
Vill du veta mer om medlemskap hos oss, läs här!

Hos oss möts människor inom näringsliv, myndigheter, kommuner och akademi som vill utforska och skapa nya lösningar för hållbar utveckling inom samhällsbyggandet. Som organisation huserar vi ett antal viktiga aktörsinitiativ och samordnar flera projekt och stora forsknings- och innovationsprogram. Läs mer om pågående program, projekt med mera.

Uppdaterad den