Sedan många år arbetar IQ Samhällsbyggnad i en europeisk satsning med hållbar stadsutveckling. Nu tar vi rollen som svensk partnerorganisation i programmet Driving Urban Transition to a Sustainable Future (DUT). Det är ett internationellt forsknings- och innovationsprogram med 28 länder och riktar in sig på att stötta städer i deras hållbarhetsomställning. DUT tar vid efter och bygger vidare på verksamheten i ett annat internationellt program, JPI Urban Europe.

IQ Samhällsbyggnad har sedan tidigare i JPI Urban Europe haft i uppdrag att driva kommunikation och resultatspridning via webb, sociala medier och event och bland annat seminarieserien Urban Lunch Talks. Det kommer vi att fortsätta med i Driving Urban Transitions, nu i samarbete med den spanska organisationen FeCYT. Vår förhoppning är att fler svenska samhällsbyggnadsaktörer ska upptäcka möjligheten att söka medel till att delta i internationella forsknings- och innovationsprojekt. Vi kommer att hjälpa till att stödja en sådan utveckling. För ett företag eller organisation kan programmet både vara en dörröppnare i en internationaliseringssatsning och ett sätt att få tillgång till värdefull specialistkompetens och nya idéer om hållbara och attraktiva livsmiljöer.

Kollegorna som arbetar med digitalisering och det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment ökar nu också fokus på att utveckla arbetet med internationalisering. Och du vet väl att IQ Samhällsbyggnad även är medlem i The European Construction, built environment and energy efficient buildning Technology Platform (ECTP).

Ny satsning med Färdplan fossilfri konkurrenskraft

Genomförandet av Färdplan fossilfri konkurrenskraft - bygg- och anläggningssektorn drivs av en grupp som är sammansatt av aktörer som står bakom färdplanen. Kopplat till genomförandegruppen så finns ett innovationsråd bestående av samma aktörer samt IQ Samhällsbyggnad. Vår roll är att vara sektorns gemensamma plattform med fokus på innovation och forskning. Det är därför naturlig att vi nu tar rollen att vara samarbetsarenan för att tillsammans med färdplanens innovationsråd driva och identifiera innovationsområden, analysera mellan nuläge och behov av innovationer för att klara klimatmålen, arbeta med spridning av innovationssatsningar och forskningsresultat för implementering brett i sektorn.

Var med och ta fram inspel till framtida inriktning för forsknings- och innovationspolitiken

2023 kommer du som medlem att få vara en part i samhällsbyggnadssektorns gemensamma inspel till regeringen inför kommande forsknings- och innovationspropositioner. Ett inspel som adresseras till utbildningsdepartementet och landsbygd- och infrastrukturdepartementet respektive ett inspel adresserat till Klimat- och näringsdepartementet. Vart fjärde år läggs forsknings- och innovationspolitiken fast och nästa gång är 2024. Det innebär att nu under 2023 behöver vi från sektorn ge våra inspel till regeringen. Vi samlar och involverar medlemmar i framtagande av inspel till både FoI-propositionen respektive energiforskningspropositionen, så håll utskick efter inbjudningar till att delta.

Save the date

Den 11 maj träffas vi för seminarium och föreningsstämman på ArkDes, Stockholm. Jag hoppas att vi ses där. Men innan dess så syns vi på utskottsmöten, workshops, i arbetsgrupper, webbinarium, projektmöten med mera. Hör gärna av dig direkt också!

Hållbarhetshälsningar
Anita Aspegren

Uppdaterad den