Vi ber Katarina Schylberg som är programansvarig på IQ Samhällsbyggnad berätta mer.

Programansvarig Katarina Schylberg

Vad är Driving Urban Transition to a Sustainable Future?
Det är ett internationellt forsknings- och innovationsprogram som engagerar 28 länder och riktar in sig på att stötta städer i deras hållbarhetsomställning.

Driving Urban Transition to a Sustainable Future (DUT)

Ett tioårigt internationellt forsknings- och innovationsprogram som startade 2022 och som ska bidra till hållbar omställning i europeiska stadsregioner och samhällen. Programmets mål är att globala strategier ska omsättas till lokala initiativ.

DUT samfinansieras av 67 europeiska partnerorganisationer från 28 olika länder.
I Sverige är IQ Samhällsbyggnad, Formas, Energimyndigheten, Vinnova och KTH/Viable Cities partnerorganisationer.

Programmet fokuserar på tre temaområden: Positive Energy Districts, 15 minutes cities och Circular Urban Economies.

Läs mer här.

Programmet tar vid efter och bygger vidare på verksamheten i ett annat internationellt program, JPI Urban Europe som funnits sedan 2010, men tar ett större grepp med mer forskningsmedel och en längre tidshorisont. Också i det här nya programmet satsar länderna nationella forskningsmedel och dessutom bidrar EU kommissionen med ytterligare forskningsmedel via ramprogrammet Horisont Europa.

Varför är det viktigt att samverka om stadsutvecklingsfrågor på europeisk nivå?
De europeiska små och medelstora städerna inklusive förorter, som programmet framför allt riktar in sig på, har liknande utmaningar och därför finns en stor nytta i att bedriva forskning och innovation på en gemensam europeisk plattform där forskare och behovsägare från kommuner, företag och civilorganisationer från olika länder samlas. Programmet knyter ihop forskning, praktik och policy.

På IQ Samhällsbyggnad hoppas vi att svenska samhällsbyggare ska upptäcka den här möjligheten att ta initiativ till internationella samverkansprojekt.

Hur går det till i praktiken?
Forskningsprogrammet genomför återkommande årliga utlysningar inom tre övergripande teman – energipositiva distrikt, 15-minutersstaden och cirkulär urban ekonomi med mål att bidra till nytta, bland annat genom tillkomst av 100 exempel på energipositiva distrikt innan 2025 och motsvarande mål för övriga två teman.

För att beviljas finansiering i en utlysning vill man som regel att forskningsprojektet inkluderar medverkan från både akademi och praktik - det vill säga kommunala förvaltningar, företag eller civilorganisationer - från minst tre olika länder. Det finns även en tonvikt på experimentella ansatser och samskapande i Urban Living Labs.

Inom programmet kommer man lägga stort fokus på att systematisera och tillgängliggöra resultat från avslutade forsknings- och innovationsprojekt. Ett syfte med programmet är också att kunna dra slutsatser från strategiska dialoger och konsultationer med behovsägare och förmedla vidare och göra avtryck i internationella policy agendor som EU:s Urbana Agenda och FN:s Urbana Agenda 2030 med de globala hållbarhetsmålen.

Vad är IQ Samhällsbyggnads roll som partner i programmet?
IQ Samhällsbyggnad har sedan tidigare, i JPI Urban Europe, ett ansvar för programmets kommunikation och resultatspridning via webb, sociala medier och event och bland annat seminarieserien Urban Lunch Talks. Det kommer vi att fortsätta med i Driving Urban Transitions, nu i samarbete med den spanska organisationen FECyT. De flesta partnerorganisationerna är forskningsfinansierande myndigheter eller ministerier, och därför har IQ Samhällsbyggnad, Viable Cities, FECyT och holländska Platform31 en viktig roll att bidra med andra perspektiv och som plattformar att nå ut till programmets intressenter.

Vad händer just nu?
Den första utlysningen i programmet skedde i höstas och är nu stängd. I 188 ansökningar sökte dryga 1 600 europiska aktörer stödfinansiering till projekt på totalt 210 miljoner Euro. För närvarande pågår arbetet med att bedöma och välja ut de projekt som ska få finansiering. Parallellt drar vi i gång en omfattande öppen konsultation där alla programmets intressenter kan bidra i arbetet med att bestämma prioriteringar i årets utlysning som öppnar i höst. Det vill säga vilka utmaningar som finansieringsomgången ska rikta in sig på. Länk till enkäten och information om uppföljande AGORA dialoger finns på programmets tillfälliga hemsida. Samtidigt pågår ett arbete med att ta fram en ny webbsida för programmet.

Vill du ta reda på mer och söka finansiering?

Information om höstens utlysning kommer läggas upp på webben och delas i programmets nyhetsbrev som du kan prenumerera på här.Uppdaterad den