Anna Land, programansvarig E2B2

Den 30 maj hade E2B2 sin populära digitala kunskapslunch som den här gången handlade om klimatneutral bebyggelse.

- Byggnadssektorn har identifierats som en sektor med stor påverkan på klimatet. Till år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är därför viktigt att de val som byggnadssektorn gör blir så klimatsmarta som möjligt. För att klara de höga klimatmålen behöver de använda sig av de mest effektiva och moderna lösningar som finns utvecklade globalt, säger Anna Land, programansvarig för E2B2 på IQ Samhällsbyggnad och värd för den digitala kunskapslunchen.

Vad kan vi göra för att få fart på utvecklingen?

Vilken ny kunskap behövs? Vad kan näringslivet göra och på vilket sätt kan regelverken främja utvecklingen? Det samtalade Érika Mata vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Lars Redtzer från Byggföretagen och Lena Hagert Pilenås från Boverket, om. Érika har nyligen genomfört ett projekt i E2B2 där hon som huvudförfattare av fördjupningskapitlet om byggnader i IPCC:s sjätte utvärderingsrapport, också har gjort en sammanfattning, analys och jämförelse för den svenska bebyggelsen och byggsektorn. I den här kunskapslunchen delade hon med sig av de viktigaste resultaten från projektet.

- Våra kunskapsluncher presenterar det senaste från E2B2, med fokus på resurs- och energieffektiv bebyggelse. Här får också forskare och samhällsaktörer mötas och vi får tillfälle att visa hur forskningsresultaten faktiskt kan komma till nytta, säger Anna Land.

E2B2s digitala kunskapsluncher är en serie webbinarier som äger rum några gånger per år. Samtliga kunskapsluncher spelas in och finns att se i efterhand i IQ Samhällsbyggnads youtube-kanal. Mer information om kunskapsluncherna finns också på E2B2s hemsida.

E2B2 är ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndigheten där
IQ Samhällsbyggnad är koordinator.