Vi har snart kommit halvvägs i vårt arbete med att ta fram ett programförslag inom den nya svenska innovationssatsningen Impact Innovation. Vår programidé adresserar de komplexa utmaningar som världen står inför och kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda – och har utgångspunkten i att samhällsbyggandet är en central del av omställningen till ett hållbart samhälle.

Under våren har vi med stöd från 50 partners från vårt nätverk jobbat på analyser, kartläggningar och andra underlag och börjat formulera vårt förslag på ett program som sätter fart på utveckling. Vi har intervjuat och samtalat med representanter från samhällsbyggarsektorn och politiken och även sammanstrålat med helt andra aktörer - som precis som vi just nu utvecklar sina idéer inom ramen för utlysningen Impact Innovation - för att ta reda på om vi kan samverka i våra programidéer.

En av de stora utmaningarna i utvecklingen av ett program är att lyckas formulera målbilden – programmets mission. Som ett led i det arbetet bjöd vi in en grupp aktörer till en workshop på IQ Samhällsbyggnads kontor i centrala Stockholm där vi i grupper diskuterade och testade hur målet kan uttryckas.

- Vi vill att The Shifts mission tydligt ska leda oss till det systemskifte vi vill se, workshopen var en viktig pusselbit i arbetet med att lyssna in personer från olika delar i samhälls-byggnadssektorn men också aktörer utanför som vi tror kan hjälpa oss framåt. Den här gången var det flera nya med som verkligen bidrog till spets och kloka ifrågasättanden, säger Emma Hult som är projektledare i arbetet med The Shift.

Workshopen har gett oss större förståelse för vilka olika framtidsbilder och utmaningar vi har, vilka aktörer som redan är med på resan men också vilka vi måste få med för att systemskiftet ska bli verklighet.

- Vi fick med oss många tankar och inspel som vi nu ska djupdyka i och sammanfoga med det övriga material som kommer ligga till grund för vår programansökan, säger Emma Hult.

Röster från workshopen:
Anna-Maria Blixt

”Det som är högaktuellt för mig är cirkulär stadsutveckling”

The Shift är ett otroligt viktigt program och för mig som jobbar med frågorna om byggbranschens omställning på daglig basis är det en självklarhet att bidra. Vi behöver verkligen denna typ av större och genomgripande initiativ för att hinna ställa om samhället innan vi åsamkat planeten oåterkallelig skada. För mig är inget viktigare än detta och jag känner mig bara tacksam över att blivit tillfrågad att få vara del av ett så angeläget initiativ.

Det som är högaktuellt för mig är cirkulär stadsutveckling - att börja se på staden och den byggda miljön som ett system där alla redan byggda kvadratmetrar blir utgångspunkten och ramverket för de behoven vi behöver tillgodose framöver. Där transformation, optimering, renovering och cirkulär förvaltning är normen, och där vi endast som sista utpost, river och bygger nytt.

Anna-Maria Blixt
Arkitekt och specialist cirkulär ekonomi, dep. Stadsbyggnad
IVL Svenska Miljöinstitutet

”Alla måste bidra med sin kompetens”

Lars Redtzer

Samhället står inför enorma hållbarhetsutmaningar såväl i det korta som i det långsiktiga perspektivet. För att ta oss an dessa utmaningar måste alla bidra med sin kompetens. Att parallellt med dessa så dagsaktuella utmaningar få möjligheten att bidra till utvecklingen av samhället genom att engagera sig i att forma ansökan till nästa generations strategiska innovationsprogram, Impact Innovation, är en fantastisk möjlighet. Nu lägger vi grunden till hur samhällsbyggnadssektor ska göra sin del i den nödvändiga omställningen av samhället. Att få ut mesta möjliga produktion med minsta möjliga resurser ställer krav på att vi kan utveckla ny teknik och nya arbetssätt, standardisera och säkra ett brett nyttiggörande. Det är frågor som jag ser att vi ska ha i fokus i det nya innovationsprogrammet.

Lars Redtzer
chef branschutveckling
Byggföretagen

”Vi vet vad det mest hållbara är...”

För mig är det viktigt att bidra kring den transformation som behöver göras! Vi vet vad det mest hållbara är: Om vi kan komma överens om att vi har en planet med ändliga resurser, ja då är den mest hållbara byggnaden den som aldrig behöver byggas. Vad vi gör av alla de förädlade resurser vi har idag är därför allt.

Vi måste få till ett "shift" där vi börjar hushålla med knappa resurser på riktigt. Främja en ekonomi som är ekonomisk på riktigt. Det är vad som driver mig i alla mina åtaganden. Från Vakansa, Codesign till det frivilliga opinionsbildandet.

Robin Rushdi Al-Sálehi
grundare och vd på Vakansa och affärsutvecklare på Codesign

Läs mer om Impact Innovation.
Energimyndigheten, Formas och Vinnova nästa generations strategiska innovationsprogram - Impact Innovation. Det är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

Läs mer om The Shift här.