Vi behöver en tydlig framtidsbild. Både när vi pratar om samhällets utmaningar i stort och när vi riktar blicken mot samhällsbyggnadssektorn specifikt. Vi behöver en vision om hur den där hållbara framtiden ser ut, som vi kan testa våra frågor, strategier och lösningar på. Vi vet att det handlar om ett skifte. Den hittills rådande logiken som utgår från att varje nytt behov i den bebyggda miljön möts med att något nytt ska byggas – den behöver utmanas. Där har vi som medlemsorganisation för samhällsbyggnadssektorns intressen i forskning, innovation och utveckling en viktig funktion att fylla. Jag vill rikta att varmt tack till alla er medlemmar som bidrar med er kunskap och era tankar när vi ska formulera vad som är framtidens attraktiva livsmiljöer, och vad vi behöver för att kunna skapa dem.

I vår har vi jobbat extra mycket med målbilder. Har du hunnit läsa vår skrift Välkommen till 2062? Den har vi tillsammans med vårt strategiutskott tagit fram ett diskussionsunderlag för oss som vill vara med och driva på omställningen och som är övertygade om att det leder till global konkurrenskraft. I den formulerar vi tre dilemman och tuffa utmaningar där vi behöver utmana oss själva i att tänk nytt. Kan vi sätta värde på alla värden? Vill vi värna och vårda befintlig bebyggelse? Ska vi se på marken som en ändlig resurs?

Vi är också halvvägs i vårt arbete med att ta fram ett programförslag inom den nya svenska innovationssatsningen Impact Innovation. När vi i början av hösten sätter The Shifts mission på pränt i en ansökan till Formas, Vinnova och Energimynidigheten vill vi att den tydligt ska leda oss till ett systemskifte!

I höst sammanfattar vi också sektorns behov av stöd och ledarskap från regering. Då lämnar vi nämligen in vårt inspel till nästa års forsknings- och energipropositioner.

Det finns många sätta att ta ledarskap på

Vi är alla överens om att vi behöver framtidssäkra svenskt samhällsbyggande i linje med Agenda 2030 målen och en rad andra svenska och internationella initiativ och överenskommelser. På IQ Samhällsbyggnad jobbar vi med stor passion med våra hjärtefrågor forskning och utveckling. Det gör vi dels i olika initiativ i vår roll som medlemsorganisation, men också genom att driva forsknings- och innovationsprogram och olika projekt som bidrar med nya lösningar och konkret nytta i sektorn.

Med utmaningar kommer också möjligheter. Är det just nu vi bör kraftsamla och positionera oss för att ligga i framkant när vi löser de stora framtidsutmaningarna genom att växla till ett mer resurseffektivt byggande och ökat fokus på långsiktigt attraktiva livsmiljöer?

Vilket ledarskap som krävs då i den egna organisationen, i sektorn och i samverkan med omvärlden, det vill vi diskutera i Almedalen. Är du på plats?

Varmt välkommen till vårt event den 29 juni: Nyckeln till ett framtidssäkrat samhällsbyggande: innovativt ledarskap och modiga val?
Ett seminarium där vi pratar med ledare och aktörer som vill gå först och påverka utvecklingen om hur de tänker och gör.

Anita Aspegren
vd IQ Samhällsbyggnad