IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i riktning mot visionen att ta Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande.

Din roll

Som vice programledare kommer du ha en central roll i att driva och leda vårt gemensamma arbete för att nå uppsatta mål. Vi har i uppdrag att stödja samhällsbyggnadssektorns hållbara transformation genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Vi har stort fokus på att de resultat som åstadkoms, genom våra initiativ och satsningar, kommer till nytta i sektorn nu och över tid.

Din uppgift blir att:

  • leda arbetet med att forma strategiska projekt i dialog med sektorn utifrån målen för Smart Built Environment,
  • implementera och vidareutveckla våra plattformar och arenor för nätverkande och spridning av resultat,
  • utveckla nätverk för att engagera näringsliv, offentliga organisationer och akademi i att ta till sig nya verktyg och arbetssätt som stödjer sektorns utveckling.

I nära samarbete med VD och programledare har du stor möjlighet att påverka utformningen av rollen framåt.

Din profil

För att trivas i rollen behöver du vara både en visionär och en doer. Du har goda kunskaper och erfarenheter som relaterar till digitalisering och hållbart samhällsbyggande. Du har vana av att leda och driva igenom projekt med goda resultat och att ta ansvar för bland annat måluppfyllnad och ekonomisk uppföljning. Du har en relevant akademisk examen.

Vår roll är ofta att vara länken mellan olika parter. Att förstå deras olika utgångspunkter och tillmötesgå deras behov på ett smart sätt är en viktig del i uppdraget. Arbetet innebär många kontakter och därför ska du tycka om att nätverka och framförallt ha förmågan att bygga goda relationer.

Du har ett prestigelöst förhållningssätt och är lyhörd och öppen för andras tankar och idéer. Du identifierar möjligheter och bidrar genom ständiga förbättringar.

Arbetet kräver att du har god språklig förmåga på svenska, i både tal och skrift. Du bör också behärska engelska i tal och skrift.

Vi kommer särskilt att beakta personliga kompetenser i rekryteringen.

Mer om Smart Built Environment

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete - genom forskning, utveckling och innovation - i syfte att bidra till ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart. För att lyckas behöver vi ha nya affärsmodeller som möjliggör ett nytt sätt att arbeta.

Varaktighet/arbetstid/placering

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid.
Vårt kontor finns i Stockholm. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person med rätt kompetens är vi dock öppna för att tjänsten kan utgå ifrån annan ort.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2023-07-14. Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då vi behandlar ansökningar löpande.

Du skickar din ansökan till info@iqs.se. Ange Tjänst vice programledare i ärendemeningen.

Övrigt

IQ Samhällsbyggnad sätter värde på de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald kan tillföra verksamheten.

Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii, programledare Smart Built Environment
kristina.gabrielii@iqs.se, 070-259 56 57

Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad
anita.aspegren@iqs.se, 070-384 45 55