Vi ha en gemensam utmaning. Vi behöver framtidssäkra svenskt samhällsbyggande i linje med Agenda 2030 målen och andra övergripande insatser för hållbar utveckling. Med utmaningar kommer också möjligheter. Svenskt samhällsbyggande kan nu kraftsamla och positionera sig för att ligga i framkant när vi löser de stora framtidsutmaningarna genom att växla till ett mer resurseffektivt byggande med fokus på långsiktigt attraktiva livsmiljöer. Ensam är inte stark. Vi måste alla ta vårt ansvar i de här frågorna. Vårt gemensamma arbete som medlemmar i IQ Samhällsbyggnad är en stor möjlighet att driva på och göra skillnad. Genom samarbete kan vi skapa utveckling.

Vill du ta redan på mer om hur du kan bidra och få tillbaka genom ett medlemskap?

Ladda ner vår medlemsfolder här:

Läs mer om priser och villkor här

Uppdaterad den