Nationell och internationell samverkan för att ta fram ny kunskap och hitta nya lösningar för hållbar omställning behövs mer än någonsin. IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning och innovation. Tillsammans arbetar vi för att ta Sverige till en tätposition inom hållbar samhällsbyggnad.

Vi ingår i en europeisk arbetsgemenskap

IQ Samhällsbyggnad ansvarar för kommunikation och kunskapsspridning i det europeiska partnerskapet Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT). Det är ett internationellt forsknings- och innovationsprogram som engagerar 28 länder och riktar in sig på att stötta städer i deras hållbarhetsomställning. Vi har nu fått ett utökat uppdrag och söker ytterligare en kommunikatör som ska arbeta med att planera och genomföra målgruppsanpassade kommunikationsaktiviteter som bidrar till att uppnå programmets mål.

Vill du vara med och ta nästa steg i att utveckla programmets former för att syntetisera, förmedla och målgruppsanpassa resultat från forskning och innovation för ökat genomslag med ett särskilt fokus på story telling?

Vi söker en språksäker och utvecklingsinriktad kommunikatör.

Läs mer om tjänsten här!