Den 25 augusti gick startskottet för höstens webbinarieserie Digital Breakfast Talks och med tema AI i samhällsbyggande. Intresset för att lyssna på Ann-Kristin Belkert, verksamhetsledare på AI Arena, Jonas Tannerstad på ÖBO och vår vd Anita Aspegren som delade med sig av sin kunskap, konkreta tips och praktiska exempel på AI-projekt i samhällsbyggandet var stort.

Digital Breakfast Talks om AI med Ann-Kristin Belkert, Anita Aspegren och Jonas Tannerstad

- Många har förstått att de kan ha nytta av AI både som privatperson och i sitt yrke. Vi ser fler och fler exempel på hur AI tillämpas och det ger inspiration för att börja tillämpa AI inom sin organisation. Insikten att AI kan effektivisera, minska kostnader och skapa affärs- och samhällsnytta är en stor drivkraft. Likaså att inte bli omsprungna av sina konkurrenter”, säger Ann-Kristin.

Jonas Tannerstad är chef för el och automation på ÖBO, Örebrobostäder. Under webbinariet berättade han om ett projekt där ÖBO implementerat AI-teknik som bidragit till betydande energieffektivisering och minskat klimatavtryck från byggande och fastigheter och där planen nu är att skala upp.

Ann-Kristin Belkert är grundare av AI Arena som är en mötesplats om artificiell intelligens i samhällsbyggandet som riktar sig till alla som arbetar inom planering, genomförande eller förvaltning. Hon beskrev hur AI-tekniken kan bidra och skapa förutsättningar för både resiliens och social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i samhällsbyggandet och gav också en introduktion till det nya projektet AI-klivet som erbjuder konkret stöd till organisationer i allt från att utveckla mer kunskap om AI-tekniken till uppstart av projekt, implementering och uppskalning.

Den kommun, företag eller en annan organisation som vill ta det första klivet i ett AI-projekt fick också konkreta råd från Ann-Kristin.

- Det är viktigt att ha ledningen och slutanvändarna med sig och höja kompetensen om AI inom hela organisationen. Utgå från formuleringen av ett problem som ska lösas eller vilka värden som ska skapas och fundera därefter över vilken teknik som kan användas. Ta hjälp av AI-experter som har erfarenhet från andra projekt och verksamheter om ni inte har kompetensen internt.

Digital Breakfast Talks

Digital Breakfast Talks är IQ Samhällsbyggnads webbinarieserie där medlemmar sista fredagen i månaden får ta del av spännande föredrag, träffa sektorskollegor och delta i viktiga samtal om de mest aktuella frågorna inom samhällsbyggande.

Är ditt företag eller organisation inte medlemmar hos oss? Då är du välkommen att delta ändå - på två event per höst- respektive vårtermin. Vi ser fram emot att träffa dig!

Läs om medlemskapet här
Nästa Digital Breakfast Talk

Välkommen till nästa Digital Breakfast Talks den 22 september kl 08.30 då Olle Samuelson, forsknings- och innovationsstrateg på IQ Samhällsbyggnad, kommer prata om det gemensamma inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition som vi just nu formulerar tillsammans med alla medlemmar.

Vilket stöd från politiken behöver vi framöver för att kunna utveckla samhällsbyggandet?

AI Arena är en mötesplats om artificiell intelligens (AI) i samhällsbyggandet.

AI Arena arrangeras av BIM Alliance, Geoforum Sverige och IQ Samhällsbyggnad, med stöd från Smart Built Environment.

Läs mer om AI Arena och AI-klivet