Hur säkerställer vi ett bostadsbyggande som möter behov och efterfrågan i hela landet? Det var temat på ett möte för civilutskottet i riksdagen den 19 oktober där Anita Aspegren och Emma Hult idag höll en presentation.

Det var fyra tydliga råd och budskap som levererades till politikerna:
  • Ha inte bara fokus på antal nybyggda bostäder. Det handlar om att bygga hållbara attraktiva, tillgängliga livsmiljöer. För att skapa detta krävs nya lösningar, åtgärder och insatser på ett flertal områden – samtidigt.

  • Gör som vi. Samhällsbyggnadssektorns aktörer har samlat sig i IQ Samhällsbyggnad för att tillsammans, över aktörsroller och i hela värdekedjorna, arbeta med utvecklingsfrågor.
    Nu uppmanar vi politiken att göra detsamma.

    Ett hållbart samhällsbyggande kräver bred och nytänkande samverkan – vi tror att det behövs en samhällsbyggnadsberedning.

  • För att kunna framtidssäkra samhällsbyggandet behövs kompetens. Det är mycket utmanande men särskilt viktigt att behålla och utveckla ny kompetens i lågkonjunktur.

  • Prioritera att stötta nya smarta lösningar som kan göra skillnad. Det finns många nya lösningar och innovationer som kan göra praktisk nytta för hållbar utveckling i samhällsbyggandet, men bara om de får chans att skalas upp och spridas i hela sektorn.

    Nu behöver vi riktade insatser, inklusive visst ekonomiskt stöd, som får fart på implementering, tillämpning och utveckling för ett digitalt, resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande.