Nu söker IQ Samhällsbyggnad en vice programledare till det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

I rollen får du en central roll i att driva och leda vårt gemensamma arbete för att nå uppsatta mål. Vi har i uppdrag att stödja samhällsbyggnadssektorns hållbara transformation genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Vi har stort fokus på att de resultat som åstadkoms, genom våra initiativ och satsningar, kommer till nytta i sektorn nu och över tid.

Läs mer och ansök senast 14 juli!

Uppdaterad den