Susanne Nellemann Ek

BIM Alliance är en ideell förening som sedan 2014 arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informationshantering. Verksamhetens syfte är att främja implementering av BIM i projekt och förvaltning, att förvalta och ta fram gemensamma standarder och verktyg och att ta initiativ till gemensamma utvecklingsinsatser. Sedan starten av BIM Alliance har föreningen och IQ Samhällsbyggnad varit nära knutna till varandra. BIM Alliance går nu in som formell medlem i IQ Samhällsbyggnad.

- Det finns många goda skäl att bli medlem i IQ Samhällsbyggnad. Ett viktigt skäl är att vi önskar draghjälp i arbetet för mer forsknings- och innovationsmedel till samhällsbyggnadssektorn och digitaliseringsområdet, säger Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance.

En annan viktig koppling mellan organisationerna är IQ Samhällsbyggnads ansvar för att koordinera det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, som är en finansiär och möjliggörare av utveckling inom digitalisering i sektorn. BIM Alliance en av de organisationer som jobbar nära innovationsprogrammet för att tillgängliggöra och vidareutveckla resultat.

- Vi ser även fram emot det nya programmet Shift2Access hos IQ Samhällsbyggnad som ska bidra med nya lösningar för framtidens fossilfria, inkluderande och resurseffektiva samhälle. Här är BIM och digitaliseringens möjligheter viktiga delar som vi kan bidra med. BIM Alliance mission är att stödja och driva branschens digitala transformation för att främja en positiv och hållbar utveckling, säger Susanne Nellemann Ek.

För att nå de uppsatta klimatmålen behöver samhällsbyggnadssektorn i sin helhet samarbeta om utveckling och innovation. Genom att samarbeta mellan organisationer, näringsliv och forskning kan sektorn dra nytta av varandras resurser och expertis. Detta accelererar utvecklingstakten.

Vad ser ni som den största utmaningen för samhällsbyggnadssektorn?

Om BIM Alliance

BIM Alliance är en ideell förening och har ca 200 medlemmar som är arkitekter och teknikkonsulter, statliga myndigheter och kommuner, bygg- och installationsentreprenörer, fastighetsägare och byggherrar, materialtillverkare och programvaruleverantörer.
BIM Alliance mission är att stödja och driva sektorns digitala transformation för att främja en positiv och hållbar utveckling.

Läs mer här

Att minska branschens klimatpåverkan. Det innebär att vi behöver hitta sätt att minska koldioxidutsläpp och bygga energieffektivt. Här kan BIM Alliance bidra med att, genom visualisering och att skapa digitala tvillingar, välja miljövänliga material och byggmetoder. Det kräver dock att branschen använder den senaste tekniken och lyckas integrera det i arbetsprocessen, så även kompetensförsörjning och förändrade arbetssätt är kritiska förmågor, säger Susanne Nellemann Ek.