- Vi är mycket glada över att vi genom partnerskapet i AI Arena också kan bidra i det här projektet som har syftet att öka tillämpningen av AI i samhällsbyggandet. Det här är både en väldigt aktuell och viktig teknikutveckling att samverka kring, säger IQ Samhällsbyggnads vd Anita Aspegren.

AI-klivet är en tjänst i form av ett forum för kunskapsdelning, omvärldsspaning och inspiration, framtagen av AI Arena för att sprida kunskap om möjligheterna med, och främja användandet av AI inom sektorn. Tjänsten hjälper dig och din organisation att höja kompetensen, få stöd att skapa och genomföra projekt och skala upp tillämpningen av AI. I ett skräddarsytt team får du dela kunskap och lärdomar med andra i liknande yrkesroller på regelbundna träffar och i digitala forum.

Läs mer om erbjudandet och de olika grupperna som du kan välja mellan på AI Arenas hemsida.

AI Arena driver AI-klivet

AI Arena är en mötesplats för acceleration av AI-tillämpningar inom samhällsbyggnadssektorn och drivs av BIM Alliance, Geoforum Sverige och IQ Samhällsbyggnad, med stöd från Smart Built Environment. AI-klivet är nästa etapp inom AI Arena.

Läs mer om AI Arena.

Uppdaterad den