Samhällsbyggandet har en gemensam utmaning. Vi behöver hitta nya lösningar för att kunna bidra i omställningen och möta förändrade förutsättningar och behov i våra städer. Internationell samverkan kring innovation och forskning är både nyckeln till både hållbar utveckling och en möjlighet till svensk konkurrenskraft.

IQ Samhällsbyggnad är partner i Driving Urban Transition (DUT) ett europeiskt partnerskap som ska hitta lösningar för de stora utmaningarna i våra städer – som att minska utsläppen av växthusgaser, utveckla naturbaserade lösningar och främja inkludering och rörlighet för människor med olika behov och förmågor.


Stort svenskt deltagande i projekten


Programmet riktar sig mot både akademin, offentliga organisationer, företag och civilsamhällesorganisationer och främjar gränsöverskridande samverkan. Varje projektteam ska bestå av minst tre partners från tre olika länder. Över 250 partners samarbetar till exempel i de 48 projekten som startar under 2024.

Totalt deltar just nu 29 svenska aktörer i 20 projekt med fokus på tre tematiska områden:

  • positiva energidistrikt
  • 15-minutersstaden, och
  • cirkulära urbana ekonomier

Projektpartners som är baserade i Sverige har en ledande roll i 10 av de 48 forsknings- och innovationsprojekten. I några av dessa projekt finns medlemmar från IQ Samhällsbyggnad representerade.

Eldrivna fraktcyklar och urbana odlingssystem

Två av dessa projekt är Cargo Bikes and Neighbourhood Engagement in the 15-Minute City (Car-goNE-City) som leds av Chalmers tekniska högskola och Food Production and Provisioning through Circular Urban Systems in European Cities (FOCUSE) som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.
Car-goNE-City kommer undersöka hur delade och eldrivna fraktcyklar kan bidra till minskad privatbilism i flera europeiska städer. FOCUSE ska undersöka strategier för att göra urbana odlingssystem mer cirkulära och hållbara.


Följ med oss på resan med Driving Urban Transitions

DUT-partnerskapet lanserar en ny utlysning varje år och nästa kommer att öppna under hösten 2024. Senaste nytt inom programmet hittar du på programmets hemsida eller nyhetsbrev som du kan prenumerera på här.


Driving Urban Transitions

Läs mer om det europeiska partnerskapet här.

Alla forsknings- och innovationsprojekt beviljades finansiering genom DUT-partnerskapets utlysning och projektpartners fick finansiering från nationella finansieringsorgan.
Formas, Vinnova och Energimyndigheten bidrar med finansiering till de svenska aktörerna. IQ Samhällsbyggnad har ansvar för kommunikationsarbetet i partnerskapet.