Cirkuläritet är en central del av insatserna för att bevara och skydda miljö och klimat på lång sikt, men för att uppnå ett cirkulärt samhälle krävs en omvärdering av hur vi betraktar avfall.

På vårt frukostseminarium i januari pratade Emma Hult, som leder innovationsprogramidén Shift2Access och även är verksamhetsledare för Samhällsbyggandets Regelforum, om hur vi kan jobba med nya innovativa lösningar och samarbeten över olika branscher för att göra samhällsbyggandet mer resurseffektivt och hållbart.

- Hur kan vi optimera användningen av befintliga material och cirkulera mer? Det är viktigt inte bara för oss på IQ Samhällsbyggnad - utan för hela världen, sa Emma Hult.

Till seminariet hade vi bjudit in Camilla Sonnentheil som är affärsutvecklingschef på Ragn-Sells för att i samtala om möjligheter och utmaningar i hanteringen av avfall både för producenter och de aktörer som tar emot och hanterar avtal.

- Om vi dubblerar hur mycket som cirkuleras kan vi klara tvågraders målet i Parisavtalet. Det finns en otrolig potential i att cirkulera avfall, sa Camilla Sonnentheil och hänvisade till att 40% av de globala utsläppen växthusgaser kommer från hela byggets livscykel.
- Men ingen kan bli cirkulär själv. Vi måste hitta partners i byggprocessen oh göra det tillsammans.

Vad kan man göra för att komma igång, undrade Emma Hult.
- Tänk inte att du måste ha lösningen klar. Börja med det ni kan göra. Våga börja agera! Det var budskapet från Camilla Sonnentheil.

Hon menar att ett viktigt första steg är rena materialflöden. Att avfallet sorteras där det uppstår och därmed underlättar hanteringen för återvinning, återbruk och minskar flödet till förbränning.
- Gips, olja, stenull, trä, planglas och fasadtegel är exempel på material som kan cirkuleras.

Lyssna på hela samtalet - se en inspelning av eventet här.