John Hultén och Emma Hult

Shift2Access är ett av fem nya program som startar i år som en del av Impact innovation, Sveriges innovationssatsning för 2030-talet - en tioårig svensk insats för omställningen till ett hållbart samhälle.

- Vårt program kommer bidra till Impact Innovation genom att driva innovation nära medborgarna. Vi jobbar med samhällsbyggnad och mobilitet, det är saker som berör människor i deras vardag, varje dag, året runt.

Det sa John Hultén som är föreståndare för K2 det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik och som nu går in i rollen som programansvarig för Shift2Access. Tillsammans med Emma Hult på IQ Samhällsbyggnad som tar rollen som vice programansvarig besökte han Digital Breakfast Talks för att presentera programmet och berätta om vilket arbete som pågår just nu.

Intresset för att få mer information om Shift2Access var stort och Emma Hult passade på att bjuda in fler att vara delaktiga.

- Det här innovationsprogrammet är en rörelse som vi vill skapa – och det kommer vi göra tillsammans med er.

John, varför behövs Impact Innovation och Shift2Access?

Idag kommer en tredjedel av de svenska koldioxidutsläppen från transporter och en femtedel från byggd miljö. Vi behöver ställa om, inte bara för att klara klimatmålen, utan också för att skapa ett samhälle som är resursmedvetet och samtidigt attraktivt för människor att bo och leva i. Vi är många som arbetat med de här frågorna under lång tid, men nu behöver vi växla upp, få med oss fler och etablera nya lösningar och normer.


Vad innebär det att starta upp ett programkontor?

Shift2Access

Vi ställer om Sverige, fossilfritt och resursmedvetet, till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla.
Vi visar hur - på 100 platser under 10 år.

Programmet mobiliserar aktörer inom samhällsbyggnad och transporter kring tre nödvändiga skiften: Att integrera byggd miljö och mobilitet till ett ekosystem, att skapa nya värden genom cirkulära affärsmodeller i byggbranschen, och att skapa konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande.

Programmet koordineras av IQ Samhällsbyggnad tillsammans med VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i samverkan med bland andra Boverket, Trafikverket, flera forskningsinstitut, Region Skåne Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, RISE, IVL och VREF (Volvos Forskningsstiftelse).

Vill du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle? Håll dig uppdaterad om innovationsprogrammet Shift2Access. Registrera dig här

Vi är mitt inne i att bygga upp en organisation, en plattform för innovation och förnyelse som ska finnas under tio år. Även om jag och många andra så fort som möjligt vill komma igång med konkret utvecklingsarbete, måste vi först få grunderna på plats. Det handlar till exempel om att bemanna upp kontoret med rätt kompetens och skapa transparenta och effektiva rutiner för utlysningar och strategiska satsningar.

Vet ni när den första utlysningen i programmet kommer Emma?

Redan nu finns en utlysning för start ups som Impact Innovation dragit igång. Den hittar man information om på impactinnovation.se. Den första utlysningen i Shift2Access hoppas vi förstås ska kunna komma redan till sommaren, men den måste vi ta fram tillsammans med finansierande myndigheter så vi får återkomma med mer information om det.IMPACT INNOVATION
Impact Innovation är nästa generations strategiska innovationsprogram. Det är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling. Bakom initiativet står Energimyndigheten, Formas och Vinnova.
Läs mer