Vi lever i en tid där data, AI och digitala verktyg revolutionerar arbetssätt och hur beslut fattas inom samhällsbyggnadssektorn. Vi ser en stort behov av ny kunskap för att möta en snabb utveckling.

Korta startsträckan för att tillämpa AI-teknik i din verksamhet

IQ Samhällsbyggnad är partner i AI Arena som erbjuder AI-klivet - en ettårig tjänst där deltagarna får utveckla sin kompetens och möjlighet att jobba med den egna organisationens behov och utmaningar i implementeringen av AI i verksamheten.

Därför ska vi ta AI-klivet

Möt några av deltagarna!

AI-klivet består av sju skräddarsydda team - Beslutsfattare, Bygg, Energisystem, Fastigheter, Samhällsutveckling, Transportsystem, Vatten och avfall - som leds av kunniga och erfarna experter i respektive område.

Ta reda på mer om AI-klivet!