Anders Persson

Globalt har 50 procent av alla koldioxidutsläpp skett de senaste 30 åren. Och bygg- och anläggningssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges klimatutsläpp.

- Det finns en fundamental utmaning som vi behöver adressera som vi inte har lyckats angripa idag. Vad kan vi göra, hur kan vi bryta trenden?

Den frågan adresserar den nya utgåvan av Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn.
Anders Persson, chef för strategisk utveckling och internationella frågor på Innovationsföretagen som har varit delaktig i att ta fram en uppgraderad version av färdplanen och kom på besök till vårt webbinarium Digital Breakfast Talks för att berätta om arbetet, ge en översikt av vad färdplanen lyfter och vilka åtgärder och frågor sektorn bör fokusera på.

Det första och främsta åtagandet i den nya färdplanen är att alla aktörer i bygg-, fastighets- och anläggningssektorn ska sätta klimatmål som minst är i linje med färdplanens mål. Men det ska också finnas en konkret åtgärdsplan i organisationen.

- Vi måste samverka mer för att nå våra mål. Annars når vi inte fram, sa Anders Persson.

Nu finns en inspelning av webbinariet. Ta reda på mer om vilka mål och förväntningar som uttrycks i färdplanen – och ta med i ditt eget hållbarhetsprojekt!

Se inspelningen av Digital Breakfast Talks.