ShiftSweden - framtidens mobilitet och samhällsbyggande - ställer om Sverige till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla.

Programmet är ett av fem strategiska innovationsprogram inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas satsning Impact Innovation, Sveriges innovationssatsning för 2030-talet.


Just nu pågår arbetet med att etablera ett programkontor.

Från och med idag kan du följa arbetet i ShiftSweden på Linkedin!

ShiftSweden mobiliserar organisationer och individer för att skapa nya
värden genom cirkulära affärsmodeller inom samhällsbyggnad och genom konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande.
- Vi vill integrera byggd miljö och mobilitet till ett system. Inom programmet visar vi hur omställningen kan ske över hela Sverige på ett fossilfritt och resursmedvetet sätt, säger programchefen John Hultén.

Programmet leds av oss tillsammans med VTI i samverkan med Boverket, Trafikverket, RISE, IVL VREF, Region Skåne, Region Stockholm, Region Västra Götaland och Västtrafik. Redan från start är aktörer från branschorganisationer, akademi och forskningsinstitut, privat näringsliv, offentlig och ideell sektor engagerade i programmet.