När vi ska hitta nya lösningar som bidrar i omställningen och möter förändrade förutsättningar i vår omvärld behöver vi samverka och dela kunskap med varandra.
Den inställningen är den gemensamma nämnaren hos våra medlemmar. Hos oss samlas personer med unika kompetenser, olika roller och erfarenheter från alla delar av samhällsbyggandet - innovation, finansiering, uppskalning, affärsutveckling, stadsplanering, arkitekturlösningar, entreprenader, byggprojekt, fastighetsförvaltning med mera. Vi har mycket att lära av varandra!

Därför har vi i år dragit igång nätverksprogrammet Future Solutions, exklusivt för våra medlemmar.

Första träffarna

Nu har 2024 års tre parallella nätverksgrupper haft sina första träffar digitalt. Varje nätverksgrupp består av cirka 13 personer och bland deltagarna finns allt från arkitekter, projektledare, affärsutvecklare, strateger, forskare och vd:ar.

Helena Friberg Ruge

En av deltagarna i gruppen 15-minutersstaden i utveckling – förutsättningar och utmaningar i ett svenskt sammanhang, är Helena Friberg Ruge, arkitekt SAR/MSA Socialt hållbar stadsutveckling på Sweco Architects.
- Som arkitekt och stadsplanerare ser jag nödvändigheten i gränsöverskridande samverkan för att accelerera omställningen. Allra viktigast för mig är den sociala dimensionen, inkluderingen och att förmedla framtidstro till unga människor. I nätverksträffarna ser jag fram emot att lära känna likasinnade, att inspireras och att medverka till konkreta handlingsplaner, säger Helena Friberg Ruge.

Studiebesök

I juni är det dags för gruppernas andra träff, och några av dem kommer då göra studiebesök bland annat hos KTH Live-in Lab/Dig IT Lab och Barkabystaden.

Det årslånga programmet kommer avslutas nästa vår med ett gemensamt trendspaningsevent och mingel hos IQ Samhällsbyggnad i Stockholm. Redan i höst kommer information om vilka grupper som startas upp under 2025. Håll utkik!

Läs mer om Future Solutions och årets nätverksgrupper.

  • 15-minutersstaden i utveckling - förutsättningar och utmaningar och i ett svenskt sammanhang
  • Värdeskapande digitala lösningar i samhällsbyggandet - från planering till implementering
  • Hållbar energi- och resursanvändning i byggande och boende