ShiftSweden mobiliserar aktörer kring tre skiften.

Nu har ShiftSweden öppnat porten för ansökningar till den första utlysningen i programmet. Total bidragsbudget i utlysningen är cirka 12 miljoner kronor och varje projekt kan söka bidrag upp till 1 200 000 kronor.

Utlysningen riktar sig till aktörer som vill utforma visioner om framtidens attraktiva och tillgängliga samhällen med hjälp av metoder inom strategisk framsyn. Genom att utmana föreställningar om hur vi lever, bor och förflyttar oss i framtiden kan vi skapa drivkrafter att ta oss dit.

Läs mer om utlysningen på shiftsweden.seIQ Samhällsbyggnad koordinerar ShiftSweden som är ett program inom Impact Innovation - en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Uppdaterad den