Tack till alla våra medlemmar. Det är från er kraften och idéerna kommer!

IQ Samhällsbyggnad som organisation finns till för att bygga broar mellan öar av aktörer för att vidga perspektiven, underlätta och driva på viktig innovation och forskning. Nu har vi samlat ett axplock av alla de samverkansprojekt och idéer som fått växtkraft hos oss eller i de forsknings- och innovationsprogram som vi ansvarar för.Läs och låt dig inspireras - och välkommen att vara med när vi fortsätter att jobba för framtidens lösningar!