Beskedet fick Samhällsbyggandets Regelforum på ett möte med Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren under tisdagen och strax därefter meddelade Boverket beslutet i ett pressmeddelande.

- Det är bra att Boverket lyssnat till oss och den ökande oron från sektorn. Vi menar att det kommer behövas mer tid för att gemensamt förtydliga hur reglerna ska tillämpas, säger Emma Hult, verksamhetsledare Samhällsbyggandets Regelforum.

Samhällsbyggandets Regelforums slutsatser kvarstår, bland annat en ökande oro från en oförberedd sektor, pressade kommuner och brister i nuvarande regelverk som inte löses upp i det nya byggreglerna. Det är mycket som fortfarande behöver göras för att implementeringen av byggreglerna ska bli så bra som möjligt.

Öppet brev - slutsatser och rekommendationer

Det var i slutet av maj som Samhällsbyggandets Regelforum skickade ett öppet brev med slutsatser och rekommendationer, till Boverket.

Läs brevet här


Om Samhällsbyggandets Regelforum

Samhällsbyggandets Regelforum är sektorns initiativ för ett ökat aktörsansvar för att utveckla befintliga och nya regelverk som möjliggör ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande med helhetssyn, hållbarhet och långsiktighet som ledstjärnor.

Verksamheten samordnas av IQ Samhällsbyggnad och leds av en styrgrupp med medlemmar från de initiativtagande organisationerna: IQ Samhällsbyggnad, Byggföretagen, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och TMF.

Läs mer om Samhällsbyggandets Regelforum här