Gå till innehållet

Caroline Wrangsten Medlems- och arenaansvarig samt projektledare

E-post:
Caroline.Wrangsten@iqs.se
Telefon:
Ring på telefonnumer 076-138 17 14
Caroline ansvarar för IQ Samhällsbyggnads medlemmar och arenor. Caroline arbetar även som projektledare i det europeiska forsknings- och innovationsprogrammet JPI Urban Europe.

Caroline har en masterexamen från det internationella masterprogrammet i samhällsvetenskapliga miljöstudier vid Stockholms universitet med inriktning kulturgeografi och stadsutveckling. Hon har tidigare läst vid universitet i Nederländerna och Belgien och jobbat med policyutveckling, kommunikation och nordiska stadsutvecklingsfrågor vid den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. Hon har erfarenhet av hållbarhetsarbete och Agenda 2030 från myndighet, näringsliv och civilsamhälle (Svenska FN-förbundet) och ingår i expertgruppen för #UrbanGirlsMovement. Caroline har arbetat på IQ Samhällsbyggnad sedan 2019.