Gå till innehållet

Katarina Schylberg Programansvarig

E-post:
katarina.schylberg@iqs.se
Telefon:
Ring på telefonnumer 070-304 57 07
Katarina arbetar med kunskapsspridning och event i det europeiska forsknings- och innovationsprogrammet JPI Urban Europe. Katarina är också ansvarig för IQ Samhällsbyggnads kommunnätverk.

Katarina är utbildad landskapsarkitekt, har en licentiatexamen i arkitektur och infrastruktur från Lunds universitet och har över 20 års erfarenhet av arbete med hållbar stadsutveckling inom både privat och offentlig sektor, bland annat som sakkunnig i delegationen för hållbara städer (2008–2012). Katarina har arbetat på IQ Samhällsbyggnad sedan 2011 och har under en period jobbat med den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande.