IQ Samhällsbyggnads valberedning består av följande tre personer:

  • Albert Edman, RISE (sammankallande)
  • Johan Silfwerbrand, KTH
  • Anneli Kouthoofd, SBUF