IQ Samhällsbyggnads valberedning består av följande tre personer:

  • Nina Ryd Chalmers (sammankallande)
  • Birgitta Olofsson, Tyréns
  • Ola Månsson, Installatörsföretagen