IQ Samhällsbyggnads valberedning består av följande tre personer:

  • Ola Månsson, Installatörsföretagen (sammankallande)
  • Albert Edman, RISE
  • Mari Broman