Gå till innehållet

Helena Bjarnegård Riksarkitekt, Boverket

Helena Bjarnegård är Sveriges första riksarkitekt. Riksarkitektens uppdrag är att leda och samordna arbetet inom arkitekturområdet på nationell nivå, både inom Boverket men även ut mot andra myndigheter. Kopplingen till kommuner och regioner liksom bransch och akademi är avgörande. Riksarkitekten och Boverket ska bland annat vara ett stöd till kommunerna i frågor om gestaltning och hållbarhet i planeringsarbetet. Helena är även av regering utsedd till ordförande i Rådet för hållbara städer, som inrättades 2017, med syfte att verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Helena har tidigare varit verksam som landskapsarkitekt på bland annat White arkitekters stadsplanerings-landskapsavdelning i Göteborg, styrelseuppdrag i White arkitekter samt som Stadsträdgårdsmästare i Göteborg. År 2019 promoverades hon till agronomie hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet och blev även ledamot i Formas beslutande organ – dess Forskarråd.