Gå till innehållet

Henrik Linderoth Professor, Tekniska Högskolan i Jönköping

Henrik Linderoth disputerade i företagsekonomi år 2000 vid Handelshögskolan i Umeå. Han har därefter innehaft olika tjänster vid Handelshögskolan i Köpenhamn, Handelshögskolan i Umeå och Högskolan i Skövde. I januari 2014 tillträdde Henrik som professor i ICT och BIM i byggandet vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Ämnesmässigt ligger Henriks forskning i gränslandet mellan företagsekonomi och informatik. Det övergripande temat i forskningen är att studera förändringsprocesser stödda-, eller möjliggjorda av informations-och kommunikationsteknik.