Gå till innehållet

Magnus Tengberg Affärsområdeschef Fastighetsutveckling Vasakronan, region Göteborg

Magnus Tengberg, affärsområdeschef Vasakronan, region Göteborg. Erfarenhet från fastighetsutvecklingsprojekt i olika skeden och i olika typer av projekt, från stadsutvecklingsfrågor, tidiga skeden, nyproduktion, ombyggnad mm. Intresserad av att jobba med människor och att skapa tillsammans med andra. Ordförande i BIM- och digitaliseringsgruppen inom CMB. Tidigare arbetat med utveckling och projektledning av IT system för fastighetsbolag. Civilingenjör inom lantmäteri, LTH, examen 1996.